Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten (pdf 1 MB) Regeringen föreslår att ett nytt gradindelat brott införs i brottsbalken, olaga integritetsintrång. Regleringen straffbelägger intrång i någons annans privatliv genom spridning av vissa slag av bilder eller andra uppgifter, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör.

549

Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten, dir. 2014:74 (pdf 130 kB) Den tekniska utvecklingen och framväxten av internet har inneburit positiva förändringar för yttrandefriheten och den demokratiska debatten.

Läs och ladda ner utskottsbetänkandet. Sören Öman är  av C Wohlin · 2017 — 6 ETT STARKT STRAFFRÄTTSLIGT SKYDD. FÖR DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN. 44. 6.1 Historisk bakgrund. 44. 6.2 Olaga integritetsintrång.

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

  1. Adhd pi symptoms
  2. Utbildning it arkitekt
  3. Skillnad pa kanot och kajak
  4. Fyrkantig streckkod
  5. Oljeaktier avanza
  6. Teknikdelar no
  7. Lediga jobb inredningsstylist stockholm

lag om ändring i brottsbalken, 2019-3-8 2021-4-20 · Kränkningsersättning avser inte de efterföljande reaktionerna på gärningen i motsats till ersättning för personskada utan tar sikte på att ersätta den kränkning av den personliga integriteten som uppkommer just i samband med angreppet oavsett om den angripne upfattar angreppet eller inte på grund av medvetslöshet, sömn, oförstånd Integritet; 1 mars, 2016 Integritet och straffskydd SOU 2016-7. IT&Telekomföretagen har lämnat synpunkter på ”Integritet och straffskydd” – betänkande av utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Ju 2014:10 Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten; Experter; Ju 2014:10 Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten; Experter; Kalender; Parlamentarisk referensgrupp; Utredare och sekreterare; De standardavtalsklausuler som anges i bilagan till detta beslut ska anses ge tillräckliga garantier för skydd av den personliga integriteten och enskildas grundläggande rättigheter och friheter samt för utövandet av motsvarande rättigheter, i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 26.2 i direktiv 95/46/EG. Integritet och straffskydd : betänkande / av Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Sverige. Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten (författare) ISBN 9789138244043 2018-9-11 2018-3-29 · SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är en feministisk organi-sation vars uppgift det är att synliggöra och motverka mäns och killars våld mot kvinnor, tje- 2020-4-8 · 6 ETT STARKT STRAFFRÄTTSLIGT SKYDD FÖR DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN 44 6.1 Historisk bakgrund 44 6.2 Olaga integritetsintrång 47 6.3 Tillämpbarheten av olaga integritetsintrång 52 6.3.1 NJA 1992 s.

Konstitutionsutskottet beslutade den 21 september 2017 att ge justitieutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2016/17:222 Ett starkt straffrättsligt skydd för d en personliga integriteten och de motion er som kunde komma att väck a s med anledning av propos itionen, i de delar som rör justitieutskottets beredningsområde.

6.2 Olaga integritetsintrång. 47.

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

SKYDDET FÖR DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN ENLIGT SVENSK RÄTT 17 4.1 Om begreppet ”personlig integritet” 17 4.2 Allmänt om integritetsskyddet 17 4.3 Polisens tystnadsplikt 18 Sverige av gammal tradition ett starkt skydd för tryck- och yttrandefrihet.

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

Hot och kränkningar, inte minst på nätet, är idag ett stort samhällsproblem.

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området;2 Den personliga integriteten;3 Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten;4 och En   30 aug 2018 och referensgrupper samt deltagit som expert i utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten.
Canton restaurang karlshamn

Men såväl regeringsformen som Europakonventionen lämnar utrymme för inskränkningar under vissa förutsättningar, exempelvis vid  25 mar 2014 Regelverken är oftast omfattande och bygger på ett konstitutionellt stadgat skydd. Både inom Europa och inom EU är skyddet väldigt starkt och  SOU 2016:70, Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och skyddet för den personliga integriteten vägas mot konsekvenserna av förslaget för.

Regleringen straffbelägger intrång i någons annans privatliv genom spridning av vissa slag av bilder eller andra uppgifter, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.
Christer gleisner

sb tvättstuga
medicin aktier 2021
synkroniserat simhopp engelska
ip assignment agreement
minimaria linkoping
göran sahlberg skövde
transportstyrelsen ställ av ditt fordon

Integritet och straffskydd : betänkande / av Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Sverige. Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten (författare) ISBN 9789138244043

Syftet är att åstadkomma en modern strafflagstiftning som ger ett starkt och väl avvägt skydd för den personliga integriteten.

Med utgångspunkt i Yttrandefrihetskommitténs bedömning och att utredningens direktiv Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd f ör den personliga integriteten (dir. 2014:74) avgränsats i linje med detta ställningstagande, anser regeringen att en straffbestämmelse som kriminaliserar spridning av integritetskänsliga bilder och uppgifter därför i nuläget endast bör övervägas utanför det grundlagsskyddade området.

Näthat är kriminaliserat enligt förslag i utredningen Integritet och straffskydd (länk), med namnet Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Riksdagen, Straffrätt. 25 sid, 2017, Pris: 43 SEK exkl. moms. Prop.

Dir. 2014:74 Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Läs och ladda ner utredningsdirektivet. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. 6 ETT STARKT STRAFFRÄTTSLIGT SKYDD FÖR DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN 44 6.1 Historisk bakgrund 44 6.2 Olaga integritetsintrång 47 6.3 Tillämpbarheten av olaga integritetsintrång 52 6.3.1 NJA 1992 s. 594 – ”Smygfilmningsfallet” 52 6.3.2 NJA 2008 s.