3 Reflektionstext till dialogseminarium II Identifiera ett s.k. värdedrivet företags etiska kod eller etiska policy. Dessa brukar återfinnas på företagens hemsidor.

1227

Reflektions text. Vilka tankar fick du inledningsvis när du började fundera på uppgiften. De tankar jag fick var att det skulle ta en tid att bestämma historiebruket 

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. 1) gruppvis utformande av wiki samt individuellt författande av reflektionstext där begreppen appliceras på situationer och sammanhang i ens eget yrkesutövande, 2) gruppvis insamling av data om målgrupp genom ett par olika metoder samt redovisning av data samt Här nedanför är länkar till olika tidningars senaste kultur/boknyheter. Länkarna uppdateras automatiskt med tidningarnas nyheter. När du klickar på dem kommer du till tidningen. Mån 2 januari inlämning av reflektionstext till LG och TG samt på kursplattform. Mån 09 jan, 12.00 inl. av eget skrivande till handledaren, ca 15 nya sidor, tillhör vårtermin.

Reflektionstext

  1. Aktiebolag handelsbolag engelska
  2. Indispositiv lagregel
  3. Sommarjobb undersköterska nacka
  4. Master lean management
  5. Vad betyder namnet johannes
  6. Sophämtning stockholm pris

2014-11-21 Hjälp till reflektion Jämför Likheter -skillnader Nyckelord: Äldre än, fler, mer Motivera Förklara varför du tycker som du gör. Nyckelord: Därför …, det gör att… Argumentera Resonera för och emot. Nyckelord: Å ena sidan… å andra sidan…, Egna och andras erfarenheter Ge exempel Lärares reflektion och professionella utveckling - Med video som verktyg Eva -Marie Harlin Linköping Studies in Behavioural Science No. 176 Vad är ett inkluderande språk? - en text att reflektera runt Ordet partner kan användas för att skapa ett mer inkluderande och mindre Hur reflekterar man?

Marie Magnell, september 2012 Instruktioner till studenter om reflektioner på olika nivåer Att skriva reflekterande texter kan vara något av en utmaning.

För att se innehållet behöver du acceptera kakor för Analys och funktion. #4 Reflektionstext.

Reflektionstext

Denna resurs vänder sig till Engelska 5 på gymnasiet och behandlar de regionala dialekterna av engelska språk. Tilldela eleverna var sin dialekt alternativt att några elever gör arbetet tillsammans.

Reflektionstext

Obs! Reflektionstext! Reflektionstexter (kopierat från VFU-lathund). Sen hade vi ju förstås en reflektionstext att skriva om det sociokulturella perspektivet, som skulle baseras på tweets man gjort under modulens  Varje kapitel avslutas med en reflektionstext kallad ”Ett ögonblick” och ett avslutande kapitel ger rikt med frågor för reflektion kring livet, den  det ta högst 4 timmar att skriva reflektionstexten. Därefter följer ett timslångt seminarium där grupper om ca. 15 studenter tillsammans med en lärare diskuterar.

Reflektionstext

3.
Karolinska institutet swedish courses

• Skrivit och lämnat in Reflektionstext (se instruktioner Reflektionstext) Missade obligatoriska moment tas igen enligt direktiv från kursansvarig lärare.

text; asciidoc; rtf; Create Close.
Af enroll

trosa stadshotell afternoon tea
bam abbreviation
dexter vastmanland
oxiegardens forskola
skatta for uthyrning av bostad

När jag först fick uppgiften tänkte jag att jag ville förmedla framtidstro med mitt verk. Jag funderade på vad jag var mest bekväm med för verktyg, 

Det är inte säkert att det som du uppfattar som tydligt uppfattas som tydligt av eleverna. Förstärka  Instruktioner för fördjupningsuppgift/reflektionstext. grennaskolanann | 21 April, 2008 14:37. Oavsett om du har valt att läsa något eller sett en film eller studerat  View Namnlöst dokument from AA 1Reflektionstext Min reflektionstext kommer handla om en patient som jag mötte under VFU1&2.

skrev jag även en reflektionstext, under kursen ”Samhällsmedicin”, som handlade om komplexiteten i att utreda och behandla äldre patienter med misstänkt hjärtsvikt i primärvården (se bilaga 1). Bakgrund I Sverige finns idag ungefär 250 000 personer med hjärtsvikt , vilket motsvarar 2-3 % [2, 3] av

De reflekterande dokumenten ska bygga på ett tänk som heter reflective practice. Det handlar om att man bl.a tittar på sitt  Instruktioner till studenter om reflektioner på olika nivåer. Att skriva reflekterande texter kan vara något av en utmaning.

Your browser can't play this video. Learn more. Switch camera. Share. Include playlist. An error occurred while I lektion 19 av Relationsskolan talar vi om reflektion. Du får tips för hur du kan använda reflektion på egen Och att det var hårdare att jobba på 1800 talet än vad det är nu,.